DLACZEGO KUPOWAĆ ORYGINALNĄ SZTUKĘ Z ART BOUTIQUE? Powiemy ci tutaj ​​​​​​​


  • Home
  • | Strzala jedrzejow

Klub Olimpiad Specjalnych „Strzała” 


„Strzała” została powołana w 1994 roku i skupia uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 
w Jędrzejowie wraz ze szkołami w Węgleńcu i  Mnichowie. W klubie stale trenuje ponad 80 zawodników co powoduje, że jesteśmy obecnie największym klubem na terenie województwa świętokrzyskiego. Nasz klub zrzesza również 43 członków, którzy z wielkim zaangażowaniem pracują na rzecz sportowców z niepełnosprawnością intelektualną.

 Dzięki systematycznym treningom prowadzonym z podopiecznymi klub odnosi wiele sukcesów na arenach sportowych. Zawodnicy „Strzały” wielokrotnie reprezentują nasz region na zawodach ogólnopolskich, jak również, co uważamy za szczególne osiągnięcie, Polskę na zawodach międzynarodowych. Nieodłącznym elementem naszych działań sportowych jest udział w letnich i zimowych obozach sportowych Olimpiad Specjalnych, które odbywają sie cyklicznie w zaprzyjaźnionym Zakopanem.

"PRAGNĘ ZWYCIĘŻYĆ, LECZ JESLI NIE BĘDĘ MÓGŁ ZWYCIĘŻYĆ NIECH BĘDĘ DZIELNY W SWYM WYSIŁKU"

ZAWODY

OBOZY

TRENINGI

SPORTOWIEC ROKU