DLACZEGO KUPOWAĆ ORYGINALNĄ SZTUKĘ Z ART BOUTIQUE? Powiemy ci tutaj ​​​​​​​


  • Home
  • | stowarzyszenie-Oligo

STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

"OLIGO"


Nasze Stowarzyszenie zostało założone w 2014r. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie z siedzibą w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 11.

Główne cele Stowarzyszenia to umożliwienie prawidłowego funkcjonowania społecznego osobom niepełnosprawnym, tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i publicznym, w miarę ich indywidualnych możliwości oraz budowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnoprawnego członka społeczności lokalnej.

Jednym z głównych zadań realizowanych przez Stowarzyszenie jest organizacja cyklicznych obchodów Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jędrzejowie.

Już czterokrotnie byliśmy organizatorami w latach – 2016r. , 2017r., 2019r., 2020r.


Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo. 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność intelektualna obciążona jest, największym wśród niepełnosprawności, niezrozumieniem i piętnem. Osoby nią dotknięte najłatwiej spychane są na margines, pozbawione nauki, pracy, kontaktów z ludźmi, a także poniżane, i jest to bez większych sprzeciwów akceptowane społecznie.

Pomysł Dnia Godności został zaczerpnięty z Francji (Rendez-vous de la Dignite), gdzie „Spotkanie z godnością” obchodzone jest co roku z udziałem najwyższych władz i popularnych osób, w istotny sposób przyczynił się do zmiany postaw społecznych wobec osób z upośledzeniem umysłowym. Godność nie zależy od żadnych warunków wstępnych. Ani kolor skóry czy wyznanie, ani pochodzenie społeczne, etniczne czy majątek, Ani miejsce w hierarchii społecznej, ani też liczne sprawności i koneksje nie mają wpływu na gradacje godności. Niestety pewne cechy czy sytuacje w opinii ludzi umniejszają godność konkretnych osób czy grup ludzi. Do tych przyczyn należy np. nędza, bezdomność, niepełnosprawność, zwłaszcza niepełnosprawność intelektualna. Bowiem intelekt nadal jest społecznie najbardziej cenioną wartością, wyprzedzając wrażliwość, dobroć czy uczciwość.

Godność przysługuje każdemu z tytułu bycia osobą – istotą ludzką.

JESTEŚMY DLA WAS

ZESPÓŁ TWORZĄCY STOWARZYSZENIE

 

Członkami Stowarzysznia "OLIGO" są w dużej mierze pracownicy WTZ Jędrzejów, rodzice osób niepełnosprawnych i przyjaciele.

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ


Raz w roku obchodzimy Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną . W tym dniu organizowany jest przemarsz przez nasze miasto Jędrzejów oraz impreza integracyjna.