DLACZEGO KUPOWAĆ ORYGINALNĄ SZTUKĘ Z ART BOUTIQUE? Powiemy ci tutaj ​​​​​​​


  • Home
  • | Blog Strony głównej
  • W dniu wczorajszym w naszej placówce odbyło się uroczyste przekazanie mikrobusu 9-cio osobowego marki Ford przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, który trafił do nas dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Wkład własny do projektu zapewnił Powiat Jędrzejowski. Samochód został przekazany przez dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzeja Michalskiego oraz Starostę Jędrzejowskiego Pawła Farynę, a poświęcenia dokonał przyjaciel naszego Warsztatu Opat Archiopactwa Ojców Cystersów Rafał Ścibiorowski. Uroczyste przekazanie odbyło się w miłej, świątecznej atmosferze, a osoby obecne na uroczystości złożyły świąteczne życzenia dla obecnych oraz nieobecnych uczestników WTZ i ich rodzin. Nasz Warsztat bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania nowego samochodu, a w szczególności wyżej wymienionym czyli PFRON i Powiat Jędrzejowski oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i naszej macierzystej placówce czyli Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im.M.Grzegorzewskiej w Jędrzejowie.