DLACZEGO KUPOWAĆ ORYGINALNĄ SZTUKĘ Z ART BOUTIQUE? Powiemy ci tutaj ​​​​​​​


O nas


 Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie
                                               


Nasz Warsztat powstał w 1994 r. Realizujemy proces rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową, którym objęte są 54 osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Są to mieszkańcy Jędrzejowa i jego powiatu. Głównym naszym celem jest przygotowanie naszych uczestników do samodzielnego życia, podjęcia pracy zawodowej oraz umożliwienie funkcjonowania w społeczeństwie. Działamy w dziewięciu pracowniach terapeutycznych, zapewniamy rehabilitacje ruchową i pomoc psychologiczną. Osoby ubiegające się o przyjęcie do naszej placówki winny posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym , bądź znacznym ze wskazaniem do terapii zajęciowej

54

UCZESTNIKÓW

9

PRACOWNI

17

PRACOWNIKÓW

 

KIEROWNIK

Grzegorz Kurkowski